best tracker
 • راه اندازی باشگاه مشتریان و cpos برای دوچرخه منظریه

  راه اندازی باشگاه مشتریان و cpos راه اندازی باشگاه مشتریان و cpos برای دوچرخه منظریه . دوچرخه منظریه به زیرساخت cpos باشگاه مشتریان تجهیز شد، این مجموعه پس از تجهیز به زیرساختهای لازم امکان اتصال به ...

 • تجهیز باشگاه مشتریان و cpos برای کیف و کفش کلکسیون

  تجهیز باشگاه مشتریان و cpos تجهیز باشگاه مشتریان و cpos برای کیف و کفش کلکسیون . کیف و کفش کلکسیون به زیرساخت کارتهای اعتباری (cpos) و باشگاه مشتریان تجهیز شد، پس از تجهیز این مجموعه به ...

 • استخر آرنا به باشگاه مشتریان تجهیز شد

  استخر آرنا به باشگاه مشتریان تجهیز شد استخر آرنا به زیرساخت باشگاه مشتریان و cpos تجهیز شد، پس از راه اندازی تجهیزات مورد نظر در این مجموعه ورزشی سازمانها دارای زیرساخت کارتهای اعتباری کانون آفتاب تابان ...

 • راه اندازی باشگاه مشتریان فروشگاه درخشان

  راه اندازی باشگاه مشتریان فروشگاه درخشان راه اندازی باشگاه مشتریان در فروشگاه درخشان-حیدری,فروشگاه درخشان به مدیریت آقای شاهین حیدری به زیر ساخت cpos و باشگاه مشتریان جهت تجهیز شد، سازمانها طرف قرارداد کانون آفتاب تابان که ...

 • سیستم باشگاه مشتریان در باشگاه پارت

  سیستم باشگاه مشتریان در باشگاه بدنسازی سیستم باشگاه مشتریان در باشگاه بدنسازی پارت راه اندازی شد, مجموعه بندسازی پارت، به سیستم پذیرندگی CPOS باشگاه مشتریان مجهز شد. پس از تجهیز این مجموعه بدنسازی، سازمانهای دارای زیرساخت ...