مشاوره ، بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی و تبلیغات

 

ارائه خدمات مشاوره در حوزه بازاریابی و تبلیغات بخشی فعالیت کانون آفتاب تابان می باشد، ما تلاش نموده ایم با تشکیل گروههایی از مشاورین خلاق و با سابقه در حوزه بازاریابی و تبلیغات اقدام به ارائه خدماتی خاص و متمایز در حوزه بازاریابی و تبلیغات نماییم.
چنانچه شما جهت توسعه فروش و افزایش سهم بازار بدنبال ایجاد راهکارهای ویژه و بهره برداری از تجارب مشاورین آفتاب تابان می باشید، می توانید با شماره 01333344591 جهت تعیین وقت مشاوره تماس حاصل فرمایید.