club
نمونه های اجراشده باشگاه

نمونه های اجراشده باشگاه

اسخر آرنا
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

استخر آرنا به باشگاه مشتریان تجهیز شد استخر آرنا به زیرساخت باشگاه مشتریان و cpos تجهیز شد، پس از راه اندازی تجهیزات مورد نظر در این مجموعه ورزشی ...
0
فروشگاه درخشان
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

راه اندازی باشگاه مشتریان فروشگاه درخشان راه اندازی باشگاه مشتریان در فروشگاه درخشان-حیدری,فروشگاه درخشان به مدیریت آقای شاهین حیدری به زیر ساخت cpos و باشگاه مشتریان جهت تجهیز ...
0
سیستم باشگاه مشتریان
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

سیستم باشگاه مشتریان در باشگاه بدنسازی سیستم باشگاه مشتریان در باشگاه بدنسازی پارت راه اندازی شد, مجموعه بندسازی پارت، به سیستم پذیرندگی CPOS باشگاه مشتریان مجهز شد. پس ...
0
استخر روحبخش
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

استخر روحبخش رشت به زیر ساخت و تجهیزات باشگاه مشتریان CPOS تجهیز شد، این مجموعه آبی که دارای سالن بدنسازی، استخر شنا بزرگسالان و کودکان می باشد بواسطه ...
0
تجهیز استخر
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

تجهیز استخر سینو لاهیجان به سیستم CPOS باشگاه مشتریان تجهیز گردید، این مجموعه جدید تاسیس پس از تجهیز به زیرساختهای مورد نظر امکان اتصال به سازمانها و کارتهایی ...
0
کیف و کفش برازنده
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

کیف و کفش برازنده کیف و کفش برازنده به سیستم باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری کانون آفتاب تابان مجهز گردید، فروشگاههای کیف و کفش از مزایای باشگاه مشتریان ...
0
باشگاه مشتریان مبلمان گلبند
نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان مبلمان گلبند تاسیس باشگاه مشتریان مبلمان گلبند  بعنوان اولین پروژه اجرا شده باشگاه مشتریان در حوزه مجموعه  در رشت می باشد که مجهز به سیستم باشگاه ...
0
تدبیر کارت اعتباری
نمونه های اجراشده باشگاه

تدبیر کارت اعتباری شرکت تدبیر سبز بعنوان یکی از شرکتها فعال و ارائه دهنده خدمات رفاهی و اعتباری به سازمانهای، ارگانها و… می باشد، زیرساخت کارتهای اعتباری فعال ...
0
باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو خمام
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو خمام فروشگاه فلامینگو خمام به زیرساخت باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری کانون آفتاب تابان مجهز شد، سناریو باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو طی کارشناسی و ...
0
باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری آفتاب رایانه
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

کارتهای اعتباری آفتاب رایانه!افزایش فروش، ایجاد روشهای جدید فروش، وفادارسازی مشتریان همه این موارد در دنیای رقابتی کسب و کارهای می تواند سهم از فروش را افزایش دهد، ...
0