club
نمونه های اجراشده باشگاه

نمونه های اجراشده باشگاه

سیستم باشگاه مشتریان
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

سیستم باشگاه مشتریان در باشگاه بدنسازی سیستم باشگاه مشتریان در باشگاه بدنسازی پارت راه اندازی شد, مجموعه بندسازی پارت، به سیستم پذیرندگی CPOS باشگاه مشتریان مجهز شد. پس ...
0
استخر روحبخش
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

استخر روحبخش رشت به زیر ساخت و تجهیزات باشگاه مشتریان CPOS تجهیز شد، این مجموعه آبی که دارای سالن بدنسازی، استخر شنا بزرگسالان و کودکان می باشد بواسطه ...
0
تجهیز استخر
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

تجهیز استخر سینو لاهیجان به سیستم CPOS باشگاه مشتریان تجهیز گردید، این مجموعه جدید تاسیس پس از تجهیز به زیرساختهای مورد نظر امکان اتصال به سازمانها و کارتهایی ...
0
کیف و کفش برازنده
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

کیف و کفش برازنده کیف و کفش برازنده به سیستم باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری کانون آفتاب تابان مجهز گردید، فروشگاههای کیف و کفش از مزایای باشگاه مشتریان ...
0
باشگاه مشتریان مبلمان گلبند
نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان مبلمان گلبند تاسیس باشگاه مشتریان مبلمان گلبند  بعنوان اولین پروژه اجرا شده باشگاه مشتریان در حوزه مجموعه  در رشت می باشد که مجهز به سیستم باشگاه ...
0
تدبیر کارت اعتباری
نمونه های اجراشده باشگاه

تدبیر کارت اعتباری شرکت تدبیر سبز بعنوان یکی از شرکتها فعال و ارائه دهنده خدمات رفاهی و اعتباری به سازمانهای، ارگانها و… می باشد، زیرساخت کارتهای اعتباری فعال ...
0
باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو خمام
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو خمام فروشگاه فلامینگو خمام به زیرساخت باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری کانون آفتاب تابان مجهز شد، سناریو باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو طی کارشناسی و ...
0
باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری آفتاب رایانه
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

کارتهای اعتباری آفتاب رایانه!افزایش فروش، ایجاد روشهای جدید فروش، وفادارسازی مشتریان همه این موارد در دنیای رقابتی کسب و کارهای می تواند سهم از فروش را افزایش دهد، ...
0
زیرساخت کارتهای اعتباری استخر اریکه گیلانیان
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

کارتهای اعتباری استخر اریکه گیلانیان از آنجاییکه سازمانهای بسیاری از زیرساخت کارتهای اعتباری کانون در حال حاضر بهره می برند، کسب و کارها می تواند بواسطه تجهیز به ...
0
باشگاه مشتریان تعاونی مصرف فرهنگیان
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه 2 رشت راه اندازی زیرساخت کارتهای اعتباری و باشگاه مشتریان ویژه اعضا و تعاونی فرهنگیان ناحیه 2 رشت یکی دیگر از پروژههای ...
0