club
نمونه های اجراشده باشگاه

نمونه های اجراشده باشگاه

کیف و کفش برازنده
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

کیف و کفش برازنده کیف و کفش برازنده به سیستم باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری کانون آفتاب تابان مجهز گردید، فروشگاههای کیف و کفش از مزایای باشگاه مشتریان ...
0
باشگاه مشتریان مبلمان گلبند
نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان مبلمان گلبند تاسیس باشگاه مشتریان مبلمان گلبند  بعنوان اولین پروژه اجرا شده باشگاه مشتریان در حوزه مجموعه  در رشت می باشد که مجهز به سیستم باشگاه ...
0
تدبیر کارت اعتباری
نمونه های اجراشده باشگاه

تدبیر کارت اعتباری شرکت تدبیر سبز بعنوان یکی از شرکتها فعال و ارائه دهنده خدمات رفاهی و اعتباری به سازمانهای، ارگانها و… می باشد، زیرساخت کارتهای اعتباری فعال ...
0
باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو خمام
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو خمام فروشگاه فلامینگو خمام به زیرساخت باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری کانون آفتاب تابان مجهز شد، سناریو باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو طی کارشناسی و ...
0
باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری آفتاب رایانه
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

کارتهای اعتباری آفتاب رایانه!افزایش فروش، ایجاد روشهای جدید فروش، وفادارسازی مشتریان همه این موارد در دنیای رقابتی کسب و کارهای می تواند سهم از فروش را افزایش دهد، ...
0
زیرساخت کارتهای اعتباری استخر اریکه گیلانیان
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

کارتهای اعتباری استخر اریکه گیلانیان از آنجاییکه سازمانهای بسیاری از زیرساخت کارتهای اعتباری کانون در حال حاضر بهره می برند، کسب و کارها می تواند بواسطه تجهیز به ...
0
باشگاه مشتریان تعاونی مصرف فرهنگیان
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه

باشگاه مشتریان تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه 2 رشت راه اندازی زیرساخت کارتهای اعتباری و باشگاه مشتریان ویژه اعضا و تعاونی فرهنگیان ناحیه 2 رشت یکی دیگر از پروژههای ...
0
نمونه های اجراشده باشگاه

سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان بعنوان یکی از سازمانهای پیشرو در راستای ارائه خدمات رفاهی متنوع و خاص به جامع هدف و عضو در این سازمان یکی از ...
0
باشگاه مشتریان آموزش پرورش
نمونه های اجراشده باشگاه

خدمات باشگاه مشتریان آموزش پرورش تعاونی آموزش و پرورش ناجیه 1 رشت بواسطه تجهیز به سیستم کارتهای اعتباری و زیرساخت باشگاه مشتریان خدمات رفاهی اعتباری مستمری را در ...
0
باشگاه مشتریان استخر آبسار
نمونه های اجراشده باشگاه

راه اندازی باشگاه مشتریان استخر آبسار توسط آفتاب تابان مجموعه تفریحی ورزشی آبسار یکی از بزرگترین استخرهای کلانشهر رشت می باشد، از آنجاییکه که مدیران این مجموعه تفریحی ...
0