club
ویدئو آفتاب

ویدئو آفتاب

فیدلو کلاب
ویدئو آفتاب
سایت فیدلو و فیدلو کلاب فیدلو کلاب و فیدلو یک سایت اینترنتی راهنمای رستوران و کافه است که در سطح کشور بواسطه باشگاه مشتریانی که سناریوی ویژه ایی ...
0

باشگاه مشتریان شرکت ظریف مصور
ویدئو آفتاب
باشگاه مشتریان شرکت ظریف مصور همیشه پس از راه اندازی باشگاه مشتریان جهت انتقال مفاهیم باشگاه مشتریان خود به بهره برداری ویژه و مناسب از رسانه تاکید می ...
6

باشگاه مشتریان الجی
ویدئو آفتاب
باشگاه مشتریان الجی در این فیلم تبلیغاتی الجی بمناسبت تولد یکسالگی باشگاه مشتریان وفادار خود که با نام باشگاه روی خوش زندگی(باشگاه مشتریان الجی) از آن یاد می ...
0

باشگاه مشتریان وفادار LG - گلدیران
ویدئو آفتاب
باشگاه مشتریان وفادار LG – گلدیران فیلم کوتاهی از معرفی یک باشگاه مشتریان موفق ویژه خریدارن کالاهای LG _ گلدیران در این فیلم تبلیغاتی باشگاه مشتریان وفادار lg ...
0

تیزر تبلیغاتی نمایشگاه سیمای ازدواج
ویدئو آفتاب
تیزر تبلیغاتی نمایشگاه سیمای ازدواج ...
0

تیزر 15 ثانیه ایی اولین سلسله همایش سیمای ازدواج
ویدئو آفتاب
تیزر اولین سلسله همایش سیمای ازدواج   ...
0