club
باشگاه مشتریان رستوران

باشگاه مشتریان رستوران

آخرین مقالات آفتاب بوک
باشگاه مشتریان رستوران KFC خیلی از مدیران کسب و کارها معروف و چند شعبه ایی و بیشتر اوقات مدیران کسب و کارهای تک شعبه ایی و در آستانه ...
0

باشگاه مشتریان رستوران و هتل پامچال
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
باشگاه مشتریان رستوران و هتل پامچال رستوران هتل پامچال رشت به سیستم باشگاه مشتریان کانون آفتاب تابان تجهیز شد، سیستم باشگاه مشتریان در این رستوران ویژه مشتریان و ...
0