club
باشگاه ورزشی اریکه

باشگاه ورزشی اریکه

تجهیز استخرهای رشت به cpos
طی راه اندازی سیستم باشگاه مشتریان و شبکه خدمات اعتباری (رفاه کارت) استخرهای رشت تحت پوشش خدمات باشگاه مشتریان کانون آفتاب تابان قرار گرفتند. 1)مجموعه ورزشی آبسار 2)مجموعه ...
0