club
تجهیز مدارس

تجهیز مدارس

برگزاری اولین جلسه آموزشی باشگاه دانش آموزی
اخبار آفتاب
برگزاری اولین جلسه آموزشی باشگاه دانش آموزی اولین جلسه آموزشی باشگاه دانش آموزی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ در هنرستان علم و صنعت برگزار گردید، در این جلسه ...
0