club
دومین کارگاه آموزشی باشگاه مشتریان

دومین کارگاه آموزشی باشگاه مشتریان

کارگاه آموزشی باشگاه مشتریان
اخبار آفتاب
دومین کارگاه باشگاه مشتریان برگذار شد با توجه به استقبال مدیران اصناف شهر رشت و بدلیل محدود بودن ظرفیت کارگاه های آموزشی باشگاه مشتریان و راهکارهای توسعه فروش ...
0