club
سمپل

سمپل

آفتاب بوک
سمپلینگ یا پرموشن چیست؟ سمپلینگ و پروموشن یا در بعضی اوقات ROAD SHOW یکی از روشهای رایج معرفی و بازاریابی و شاید در پاره اوقات بازارسنجی باشد که ...
0