club
مجموعه ورزشی فرهنگی آبسار

مجموعه ورزشی فرهنگی آبسار

باشگاه مشتریان استخر آبسار
نمونه های اجراشده باشگاه
راه اندازی باشگاه مشتریان استخر آبسار توسط آفتاب تابان مجموعه تفریحی ورزشی آبسار یکی از بزرگترین استخرهای کلانشهر رشت می باشد، از آنجاییکه که مدیران این مجموعه تفریحی ...
0