club
مدیر فروش

مدیر فروش

دعوت به همکاری
اخبار آفتاب
دعوت به همکاری کانون آفتاب تابان جهت تکمیل نیروی انسانی از بین افراد خلاق و دارا روحیه فعالیتهای گروهی در حال جذب نیرو می باشد… ۱)مسئول بازاریابی ،محتوا ...
0

دعوت به همکاری
اخبار آفتاب
فراخون همکاری کانون آفتاب تابان ارائه دهنده راهکار و زیرساختهای باشگاه با هدف اشاعه خدمات باشگاه مشتریان از افراد مستعد به بازاریابی، فروش، ارائه خدمات آموزشی بالخصوص دانشجویان ...
0