club
مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی

آخرین مقالات آفتاب بوک
باشگاه مشتریان رستوران KFC خیلی از مدیران کسب و کارها معروف و چند شعبه ایی و بیشتر اوقات مدیران کسب و کارهای تک شعبه ایی و در آستانه ...
0

اخبار آفتاب
کارگاه آموزشی باشگاه مشتریان برگزار شد در تاریخ دهم آبان ماه 95 ، راس ساعت 15 الی 17:30 اولین کارگاه آموزشی باشگاه مشتریان و راهکارهای توسعه فروش در ...
0

اتمام پروژه Road Show همراه اول
اخبار آفتاب
اتمام پروژه Road Show همراه اول پس از گذشت ۴ ماه فعالیت اتمام پروژه Road Show همراه اول! کمپین تبلیغاتی همراه اول که در قالب معرفی،فروش،بازاریابی خدمات نوترینو ...
0

باشگاه مشتریان رستوران
آخرین مقالات مزایای باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان در رستوران ها باشگاه مشتریان در رستوران ها همه ما در طول روزهایی از ماه و سال به رستوران مراجعه می کنیم و عموماً در این ...
0