club
مشاوره تبلیغات

مشاوره تبلیغات

مشاور تبلیغات
آخرین مقالات آفتاب بوک
مشاور تبلیغات در مجموعه ها نقش مشاور تبلیغات در مجموعه های مختلف . تبلیغات، بازاریابی، خدمات امور مشتریان و… همگی جزئی از اصلی ترین بخش های یک کسب ...
0

باشگاه مشتریان فروشگاه ایرونی
نمونه های اجراشده باشگاه
باشگاه مشتریان فروشگاه ایرونی فروشگاههای چند منظوره کبیر (ایرونی) یکی از برندهای برتر شهر رشت و لاهیجان می باشد، این مجموعه فروشگاهها در حوزه محصولات هایپرمارکتی فعالیت می ...
0

باشگاه مشتریان رستوران
آخرین مقالات مزایای باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان در رستوران ها باشگاه مشتریان در رستوران ها همه ما در طول روزهایی از ماه و سال به رستوران مراجعه می کنیم و عموماً در این ...
0

باشگاه مشتریان سازمان ها
آخرین مقالات مزایای باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان در خدمات رفاهی سازمانی نقش باشگاه مشتریان در خدمات رفاهی سازمانی ! تا به امروز مطالب بسیاری در خصوص باشگاه مشتریان و مزایای آن شنیده ایم ...
0