club
منطقه آزاد

منطقه آزاد

باشگاه مشتریان رستوران هیراد
نمونه های اجراشده باشگاه
باشگاه مشتریان رستوران هیراد باشگاه مشتریان رستوران هیراد منطقه آزاد انزلی راه اندازی شد،باشگاه مشتریان رستوران هیراد، از سناریو امتیازی برای مشتریان عضو در باشگاه مشتریان بهره مند ...
0