club
همایش سوپرمارکتهای تهران

همایش سوپرمارکتهای تهران

همایش رقابت با سوپرمارکت های زنجیره ای
اخبار آفتاب
همایش رقابت با سوپرمارکت های زنجیره ای همایش رقابت با سوپرمارکت های زنجیره ای برگذار شد. اولین همایش صفر تا صد رقابت با سوپرمارکتهای زنجیره ایی با موفقیت ...
0