club
وفادارسازی مشتری

وفادارسازی مشتری

تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
تجهیز فروشگاه بزرگ طارمیان در منجیل , راه اندازی اولین زیرساخت کارتهای اعتباری و باشگاه مشتریان در فروشگاه بزرگ طارمیان منجیل، پس از فعالسازی زیرساختهای مورد نظر و ...
0

ورکشاپ تخصصی باشگاه مشتریان
آفتاب بوک
باشگاه مشتریان چند وقتیست که در کشور سر و صدای سرویسی بنام باشگاه مشتریان از اصناف مختلف از جمله بانکها شنیده می شود و اما باشگاه مشتریان چیست ...
1

باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری آفتاب رایانه
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
کارتهای اعتباری آفتاب رایانه!افزایش فروش، ایجاد روشهای جدید فروش، وفادارسازی مشتریان همه این موارد در دنیای رقابتی کسب و کارهای می تواند سهم از فروش را افزایش دهد، ...
0

اولین کتاب فن تاسیس باشگاه مشتریان
آفتاب بوک
اولین کتاب فن تاسیس باشگاه مشتریان کتاب فن تاسیس باشگاه مشتریان اولین کتاب تالیف شده کشور می باشد که توسط علی اکبر خاکزادی مدیرعامل هلدینگ سیمابرند تالیف شده ...
0

باشگاه مشتریان چیست؟
مزایای باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان چیست؟ در اول یه تعریفی از باشگاه مشتریان کنیم که باشگاه مشتریان چیست? در سالهای اخیر رقابت بر سر جذب و حفظ مشتریان به توسعه استراتژی ...
0