club
وفاداری مشتریان

وفاداری مشتریان

وفاداری مشتری
آخرین مقالات
 وفاداری مشتری همیشه هم خوب نیست مترجم: الهام جوادی بحران اقتصادی اخیر شرکت‌ها را به نیاز برای تلاش بیشتر در راستای تقویت و پرورش وفاداری مشتری، آگاه کرده ...
0

باشگاه مشتریان هایپر مارکت
مزایای باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان در هایپر مارکتها هایپر مارکتها نیز همانند دیگر کسب و کارها در طول فعالیت خود بدنبال روشهای جهت توسعه فروش، پایداری و وفاداری مشتریان، برندسازی و… ...
0