club
کارتهای اعتباری

کارتهای اعتباری

باشگاه مشتریان فروشگاه پردیس
نمونه های اجراشده باشگاه
باشگاه مشتریان فروشگاه پردیس فروشگاه چند منظوره پردیس به زیرساخت باشگاه مشتریان بعنوان اولین فروشگاه هایپرمارکتی در آستانه اشرفیه، تجهیز شد…. مشتریان عضو در باشگاه مشتریان پردیس پس ...
0

باشگاه مشتریان فروشگاه مرغ
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
باشگاه مشتریان فروشگاه مرغ فروشگاه مرغ و پروتئینی مسعود به زیرساخت کارتهای اعتباری و پذیرندگی باشگاه مشتریان کانون آفتاب تابان تجهیز شد، پس از راه اندازی زیرساخت باشگاه ...
0

لوازم طبی و پزشکی
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
لوازم طبی و پزشکی مبرا به زیرساخت cpos باشگاه مشتریان تجهیز شد، این مجموعه پس از تجهیز به زیرساختهای باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری امکان اتصال به این ...
0

تجهیز باشگاه مشتریان و cpos
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
تجـهیز باشگاه مشتریان و cpos تجهیز باشگاه مشتریان و cpos برای کیف و کفش کلکسیون . کیف و کفش کلکسیون به زیرساخت کارتهای اعتباری (cpos) و باشگاه مشتریان ...
0

تجهیز استخر
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
تجهیز استخر سینو لاهیجان به سیستم CPOS باشگاه مشتریان تجهیز گردید، این مجموعه جدید تاسیس پس از تجهیز به زیرساختهای مورد نظر امکان اتصال به سازمانها و کارتهایی ...
0

تدبیر کارت اعتباری
نمونه های اجراشده باشگاه
تدبیر کارت اعتباری شرکت تدبیر سبز بعنوان یکی از شرکتها فعال و ارائه دهنده خدمات رفاهی و اعتباری به سازمانهای، ارگانها و… می باشد، زیرساخت کارتهای اعتباری فعال ...
0

باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو خمام
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو خمام فروشگاه فلامینگو خمام به زیرساخت باشگاه مشتریان و کارتهای اعتباری کانون آفتاب تابان مجهز شد، سناریو باشگاه مشتریان فروشگاه فلامینگو طی کارشناسی و ...
0

باشگاه مشتریان تعاونی مصرف فرهنگیان
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
باشگاه مشتریان تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه 2 رشت راه اندازی زیرساخت کارتهای اعتباری و باشگاه مشتریان ویژه اعضا و تعاونی فرهنگیان ناحیه 2 رشت یکی دیگر از پروژههای ...
0

باشگاه مشتریان آموزش پرورش
نمونه های اجراشده باشگاه
خدمات باشگاه مشتریان آموزش پرورش تعاونی آموزش و پرورش ناجیه 1 رشت بواسطه تجهیز به سیستم کارتهای اعتباری و زیرساخت باشگاه مشتریان خدمات رفاهی اعتباری مستمری را در ...
0

نمونه های اجراشده باشگاه
باشگاه مشتریان آژانس مسافرتی!باشگاه مشتریان و زیرساخت کارتهای اعتباری آژانس مسافرتی اشکوری که بعنوانی یک از آژانسهای برتر استان و چارتر کننده بزرگ سرویسهای هوایی در شهر رشت ...
1