اجرای سمپلینگ

سمپلینگ و یا پروموشن یکی از روشهای مناسب جهت ترویج محصولات و خدمات در سطح جامعه می باشد، از طریق برپایی کمپینهای سمپلینگ شما بعنوان تولید کننده خدمات یا کالا امکان تست محصول و ارتباط مستقیم به مصرف کنندگان را ایجاد می نمایید، فرصتی که امکان دریافت بازخورد از مخاطبین با زوایای مختلف محصولات و خدمات شما را ایجاد می نماید، طراحی، اجرا و مدیریت پروژههای سمپلینگ/پروموشن/road show نیاز به برنامه ریزهای دقیق، تجربه، تخصص و به کارگیری نیروهای آموزش دیده و متخصص در این حوزه را دارد، کانون آفتاب تابان بواسطه در این حوزه آمادگی همکاری ویژه ایی با مجموعه شما را دارد، ما در کانون آفتاب تابان پس از برآوردهای زمانی، نقاط تحت پوشش، ابتدا در قالب یک طرح جامع سعی به ایجاد مطلوب ترین فضا جهت معرفی محصولات شما می نماییم.