club
دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

وفاداری مشتریان
آفتاب بوک دسته‌بندی نشده
تاثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان یکی از تاثیرات مهمی که در بسیاری از کسب و کار باعث رونق یا شکست آنها می شود میزان درصد وفاداری مشتریان ...
0

اتوماسیون مدرسه
دستگاه حضور و غیاب حضور و غیاب ،اولین و بارزترین نکته در جهت ارتقا سطح آموزشی هر مدرسه بخصوص مدارس هوشمند می باشد که شیوه عملکرد آن با ...
1

تکه گم شده بازاریابی و فروش
آفتاب بوک دسته‌بندی نشده
تکه گم شده بازاریابی و فروش بازاریابی و فروش! همانطور که همه ما می دانیم پروسه هایی که از قبیل تبلیغات، بازاریابی می باشند برای سازمانها و صاحبین ...
0