club
باشگاه مشتریان استخر

باشگاه مشتریان استخر

استخر روحبخش
تازه ها نمونه های اجراشده باشگاه
استخر روحبخش رشت به زیر ساخت و تجهیزات باشگاه مشتریان CPOS تجهیز شد، این مجموعه آبی که دارای سالن بدنسازی، استخر شنا بزرگسالان و کودکان می باشد بواسطه ...
0

باشگاه مشتریان استخر آبسار
نمونه های اجراشده باشگاه
راه اندازی باشگاه مشتریان استخر آبسار توسط آفتاب تابان مجموعه تفریحی ورزشی آبسار یکی از بزرگترین استخرهای کلانشهر رشت می باشد، از آنجاییکه که مدیران این مجموعه تفریحی ...
0