club
20 برند با مشتریان وفادار

20 برند با مشتریان وفادار

برند تجاری
آخرین مقالات
به گزارش businessinsider.com، در سال 2015 20 برند تجاری ( نام تجاری) که بیشترین میزان وفاداری را به خود اختصاص داده اند به شرح زیر می باشند، این ...
0